Walne Zebranie Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej z Psami

zebranie walne

W sobotę 16 marca 2019 r odbyło się walne zebranie podsumowujące kolejny rok działalności Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Psami, z którą Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach współpracuje od 2017 r. Wśród licznie zaproszonych gości, nie zabrakło także przedstawicieli naszego Ośrodka. Dyrektor Ośrodka Sylwia Michalec – Jękot w imieniu swoim i całego zespołu OIKiP przekazała na ręce prezesa Krzysztofa Druzgały, podziękowania za zaangażowanie, wsparcie, wkład w działania Ośrodka oraz profesjonalną współpracę. Wyraziła również wdzięczność za nieustanną chęć niesienia pomocy i wsparcia innym ludziom, oraz pomoc w budowaniu interwencji kryzysowej w Powiecie Myślenickim. Więcej o współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach z Grupą  Poszukiwawczo - Ratowniczą z Psami znajdą Państwo w artykule poniżej:

http://www.interwencja.myslenicki.pl/oikip/myslenicka-grupa-poszukiwawc…

podziekowania

Podziękowania